گروه پژوهشی فارماکولوژی و طب کاربردی

در گروه فارماكولوژي هدف آن است كه گياهان دارويي مورد استفاده در طب سنتي از نظر سمیت، اثر بخشی، میزان مصرف و تداخلات بصورت علمی در محیط آزمایشگاهی، سلولی و کارآزمای بالینی مورد آزمایش قرار گیرد و در صورت مشاهده اثر بخشی مناسب و عدم سمیت جهت انجام تحقیقات بعدی برای بررسی اثر درمانی روی بیماری خاص معرفی گردد. انتخاب بيماريهای متابولیک، بيماريهاي گوارشي-کبدی و اعصاب بعلت شيوع بالا، هزينه درمان بالا، از كار افتادگي بيمار، بروز بيماري‌هاي ثانويه توسط اين بيماريها و همچنين موثر نبودن بسياري از داروهاي رايج (بيماران ديابتي به داروهاي رايج مقاوم ميشوند) بود. لذا توليد داروهاي فوق از نظر اقتصادي موجب خودكفايي، كاهش واردات و در صورت صادرات  موجب رونق صنعت داروسازي كشور مي‌شود.

اهداف کلی

اهدف کلی این گروه شامل انجام مطالعات پژوهشی در قالب مدلهاي آزمايشگاهي، سلولی، حیوانی و کارآزمایی  باليني انسانی به صورت علمی در زمینه  شناسایی اثرات سمی، درمانی و تداخلات دارویی گياهان دارويي مورد استفاده در بيماريهاي کبدی، ديابت و چربي خون بالا و  گياهان دارويي مورد استفاده در بيماريهاي گوارشي و  گياهان دارويي مورد استفاده در بيماريهاي اعصاب است.

امکانات

  • سيستم لاميناتور و امكانات اتاق تميز براي انجام مراحل آزمايشی استريل شامل تكثير و نگهداري رده هاي مختلف سلولی در شرايط ويژه تحت نيتروژن مايع و بررسي سميت و نحوه تاثير داروها و عصاره هاي گياهي بر رده هاي مختلف سلولي
  • مرکز پرورش حیوانات آزمایشگاهی جهت تولید و تکثیر انواع حیوانات آزمایشگاهی و طراحی مدل حیوانی بیماری ها جهت بررسی اثرات سمی و درمانی گیاهان دارویی
  • امکانات تهیه عصاره گیاهان دارویی و تهیه فرمولاسیون و اشکال دارویی به صورت قرص کپسول و شربت.
  • دارای تفاهم نامه با مراکز تحقیقاتی و بیمارستانها برای انجام کارآزمایی بالینی