هرباریوم دیجیتال

پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

گروه پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی

هرباریوم گیاهان دارویی

گياهان دارويي ميراثي منطقه‌اي با اهميت جهاني هستند كه ثروت عظيمي را به جهان ارزاني داشته‌اند. تنوع و كثرت گياهان با خواص درماني همه را شگفت‌ زده كرده است چرا كه هزاران گونه گياهی از گلسنگ‌ها تا درختان تنومند حداقل يك بار در طول تاريخ طب سنتي به عنوان دارو در جوامع بشري استفاده شده‌اند. اين مسئله موجب شده است كه هر سال تعداد بيشتري از متقاضیان با تغيير نوع كشت از زراعت‌هاي معمول به كشت گياهان دارويي، به سمت توليد اين دسته از گياهان روي آورند، اما عدم آگاهي كامل آنان نسبت به شناخت گياهان دارويي، محققین و كشاورزان گیاهان دارویی را با مشكلات جدي روبرو كرده است. در اين ميان هرباریوم گیاهان دارویی، فعاليت تخصصی خود را در زمينه شناخت گياهان دارويي در ايران به عنوان سامانه‌ای پویا برای مستندسازی گونههای بومی و غیر بومی با مساحتي بالغ بر 800 متر مربع و گنجايشي با حدود 10،000 نمونه گیاهی فعاليت خود را از آغاز تشکیل گروه پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی در سال 1375 در گروه آغاز نموده است و به طور منسجم نیز از سال 1381 به گسترش این فعالیتها ادامه داده است. به طوری که هم اكنون بيش از 3000 کدنمونه گياهي خشك شده در این هرباريوم موجود می‎باشد. با توجه به اهمیت موضوع و نیز نیازهای موجود در خصوص این زمینه تخصصی، گروه پژوهشي كشت و توسعه پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي در راستاي رسالت خود از طريق ایجاد همکاری‎های علمی نسبت به ارتباط این هرباریوم با سایر مراكز تحقيقاتي، باغ‌هاي گياهشناسي و هرباریوم‎های معتبر جهان اهتمام ویژه دارد.

هرباریوم دیجیتال

محور جامع تخصصی و پژوهشی هرباریوم گیاهان دارویی

“جمع‌آوری، شناسایی و ارزیابی گونه‎های گیاهان دارویی مناطق مختلف کشور همگام با مطالعات اتنوبوتانی در راستای مستندسازی گیاهان دارویی.

برخی فعاليت‌های مهم هرباريوم

 • جمع‌آوري و شناسايي و مقايسه نمونه‌هاي گياهي به وسيله منابع موجود (كتاب‌هاي فلور و نمونه‌هاي شاهد موجود).
 • انجام طرح‌هاي جمع‌آوري فلور مناطق مختلف و بررسي‌هاي اتنوتوبانيكي از جمعيت‌هاي روستايي و بومی جهت دستيابي به گياهان دارويي در طب سنتي منطقه.
 • جمع‌آوري بذور گياهان دارويي از استان‌هاي مختلف جهت غني‌سازي بانك ژن گياهان دارويي.
 • نگهداري نمونه‌هاي سند شده: طرح‌هاي تحقيقاتي مختلف (داروسازي، گياهشناسي و … ).
 • تحقيقات گياهشناسي: تحقيقات مختلف گياهشناسي از قبيل مطالعات مولکولی و سيستماتيك گياهي، جامعه‌شناسي گياهي، اتنوبوتاني و …

ارایه خدمات تخصصی هرباریوم گیاهان دارویی

 • جمع‌آوری، شناسایی و ارزیابی انواع توده‌ها و گونه‌های گیاهان دارویی بومی ایران.
 • بررسی و ارزیابی فلوریستیکی مناطق حفاظت شده و غیر حفاظت شده (جمع آوری نمونه هرباریومی، تهیه عکس در محل، شناسایی و تهیه نقشه پراکنش از منطقه مورد نظر و تهیه بذر).
 • بررسی اتنوبوتانیکی و مستندسازی خواص طبسنتی گیاهاندارویی مناطق مختلف کشور.
 • شناسایی انواع نمونههای گیاهی و ارایه کد معتبر هرباریوم گیاهان دارویی.
 • شناسایی انواع بذور گیاهان دارویی و ارایه کد معتبر بانک ژن گیاهان دارویی.
 • تهیه و ارایه نمونه‌های هرباریومی گیاهان دارویی مختلف.
 • تهیه، نگهداری و ارایه بذور گیاهان دارویی مختلف.
 • انجام تدوین دانش فنی در زمینه تخصصی گیاهان دارویی در قالب ارایه انواع خدمات و قراردادهای پژوهشی-کارفرمایی.

برای آشنایی بیشتر با هرباریوم دیجیتال گیاهان دارویی به سایت آن مراجعه نمایید.

سایت هرباریوم دیجیتال گیاهان دارویی www.mpih.ir