فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی

دارای مجوز علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به شماره ۱۳۳۷۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۱۸

نشریه گیاهان دارویی به صورت فصلنامه منتشر می‌شود. این فصلنامه حاوی مقالاتی در زمینه‌های علوم پایه و بالینی مرتبط با گیاهان دارویی شامل فارماکوگنوزی، فارماکولوژی، سم‌شناسی و فارماسیوتیکس می‌باشد.

پایگاه‌های نمایه‌کننده: اسکوپوس، گوگل اسکالر، کمیکال ایندکس، ایندکس کپرنیکس، نمایه داروسازی برای منطقه مدیترانه شرقی، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، مگ ایران

 
 
صاحب امتیاز و ناشر: جهاد دانشگاهی
مدیر مسؤول: دکتر رضا غفارزادگان (دکترای تخصصی نانوشیمی‌)

سردبیر: دکتر فرحناز خلیقی سیگارودی (دکترای تخصصی فارماکوگنوزی)
مدیر اجرایی: دکتر محمدرضا لبافی (دکترای تخصصی اکولوژی گیاهان زراعی)

 

دبیران علمی:

دکتر فرحناز خلیقی سیگارودی (فارماکوگنوزی و فارماسیوتیکس)
دکتر سعید کیان بخت (فارماکولوژی و سم شناسی)
دکتر محمدرضا لبافی (کشاورزی و آمار)
دکتر نسیم زرین پنجه (بیوتکنولوژی)
شورای اجرایی: لیلا قوی‌پنجه، هاجر قوی‌پنجه
 
سایت فصلنامه: www.jmp.ir

برای مشاهده بیش از 1100 مقاله علمی پژوهشی در زمینه گیاهان دارویی می توانید به آرشیو فصلنامه گیاهان دارویی مراجعه نمایید.

آرشیو مقالات

برای ارسال مقالات علمی پژوهشی به فصلنامه گیاهان دارویی از لینک زیر استفاده نمایید.

ارسال مقاله