گروه پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی

معرفی گروه پژوهشی

گروه پژوهشی کشت و توسعه گیاهان دارویی، یکی از قدیمیترین و اولین مراکز مهم علمی-پژوهشی شناخته در ایران است که سابقه انجام تحقیقات متعددی در حوزه فناوری تولید گیاهان دارویی بومی و غیربومی را دارد. عمده فعالیتهای اصلی و متمرکز این گروه پژوهشی به ترتیب شامل انجام پژوهش‎های کاربردی و نوین در زمینه ­های تخصصی جمع­ آوری، شناسایی، سیستماتیک گیاهی، اتنوبوتانی، کموتاکسونومی، تکنولوژی بذر، اهلی ‎سازی، اکوفیزیولوژی، کنترل بیولوژیکی آفات، آگروتکنولوژی و تولید ارگانیک گیاهان دارویی در راستای توسعه اهداف علمی-فناوری گیاهان دارویی بر طبق سند راهبرد ملی گیاهان دارویی کشور می‎باشد.

توانمندی ‎های گروه پژوهشی

 • جمع‎ آوری، شناسایی و ارزیابی انواع توده ‎ها، جمعیت‎ ها و گونه‎ های گیاهان دارویی بومی ایران.
 • بررسی کموتاکسونومیکی و ارزیابی فلوریستیکی گیاهان دارویی مناطق حفاظت ‎شده و غیر حفاظت ‎شده (با جمع ‎آوری نمونه‎ های هرباریومی، تهیه تصاویر تخصصی، شناسایی و تعیین پراکنش و گردآوری بذرهای گیاهان دارویی کشور).
 • بررسی اتنوبوتانیکی و مستندسازی مصارف گیاهان دارویی در طب سنتی مناطق مختلف کشور.
 • شناسایی و ثبت انواع نمونه ‎های گیاهان دارویی و ارایه کدهای معتبر هرباریومی.
 • تهیه و ارایه انواع نمونه‎ های معتبر هرباریومی گیاهان دارویی.
 • شناسایی و ثبت انواع بذرهای گیاهان دارویی و ارایه کد معتبر بانک بذر گیاهان دارویی.
 • تهیه، نگهداری و ارایه انواع بذرهای گیاهان دارویی.
 • اهلی ‎سازی و زراعی نمودن گونه ‎های وحشی و غیر زراعی گیاهان دارویی موجود در عرصه‎ های طبیعی کشور.
 • انجام مطالعات تخصصی اکوفیزیولوژیکی گیاهان دارویی و بررسی اثر عوامل زراعی و کاربرد نهاده‎ ها بر کمیت و کیفیت تولید متابولیت‎های دارویی و شاخص ‎های عملکرد.
 • بهینه ‎سازی کشت و تولید گیاهان دارویی جهت بهبود عملکرد کمی، کیفی و اقتصادی گیاهان دارویی.
 • انجام مطالعات آگروتکنولوژیکی گیاهان دارویی.
 • انجام مطالعات کشت ارگانیک و تولید فرآورده‎ های کنترل بیولوژیکی آفات گیاهان دارویی.
 • تولید بذر و نشای معتبر گیاهان دارویی.
 • تدوین دانش فنی در زمینه تخصصی تولید گیاهان دارویی در قالب ارایه انواع خدمات و قراردادهای پژوهشی-کارفرمایی.

امکانات و تجهیزات گروه پژوهشی

این گروه پژوهشی دارای بخش‎ های تحقیقاتی و آزمایشگاه‎ های تخصصی شامل:

 • بخش علوم گیاهی
 • اولین هرباریوم دیجیتال تخصصی گیاهان دارویی کشور
 • آزمایشگاه تکنولوژی بذر
 • بانک بذر گیاهان دارویی
 • آزمایشگاه کنترل بیولوژیکی آفات گیاهان دارویی
 • آزمایشگاه اکوفیزیولوژی گیاهان دارویی
 • کلکسیون زنده گیاهان دارویی
 • مزرعه تحقیقاتی 

طرح‎ها و فعالیت‎های شاخص گروه پژوهشی

 • جمع­ آوری، شناسایی و نگهداری ژرم­ پلاسم گیاهان دارویی ایران با تاکید بر خرده ­نگاری آن ها
 • بررسی فلورستیک و مطالعات اتنوبوتانیکی شرق استان مازندران
 • بررسی فلورستیک و مطالعات اتنوبوتانیکی منطقه الموت
 • ايجاد هرباريوم و پایگاه ديجيتالی گياهان دارويي ايران
 • جمع‌آوری، شناسايی و ارزيابي مورفولوژيكي و فيتوشيميايی جمعيت ‌های مختلف گیاه دارویی هوفاريقون در ايران
 • ارزیابی فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی توده های روناس ایرانی به منظور شناسایی و انتخاب بهترین جمعیت های گیاهی
 • ارزیابی توده های بومی آویشن کرمانی به منظور شناسایی توده برتر
 • کاربرد عصاره های گیاهان دارویی در کنترل چهارگونه علف هرز به صورت آزمایشگاهی و گلخانه ای
 • تغییرات فیتوشیمیایی نعناع فلفلی در پاسخ به القای برنامههای مختلف آبیاری در سامانه هیدروپونیک تخلیه و جریان
 • القای تغییرات فیتوشیمیایی و مورفوفیزیولوژیکی گیاهان دارویی با کاربرد انواع محرک‎های زیستی (Biostimulants) زنده و غیرزنده به عنوان روش ‎های نوین سالم در بهره‎ وری عملکرد گیاهان دارویی
 • کاربرد جلبک‎ها و سیانوباکتر ها به عنوان محرک‎ های زیستی در تولید گیاهان دارویی
 • ارزیابی و تعیین نحوه شکست خواب بذر برخی از گیاهان دارویی برای توسعه بانک بذر و کلکسیون گیاهان دارویی
 • امکان­سنجی تولید فرآورده گیاهی کنترل­ کننده آفت انباری برنج
 • بررسی سازگاری و اهلی سازی گونه ­های استراتژیک گیاهان دارویی بومی و غیربومی در پژوهشکده گیاهان دارویی
 • بررسی سازگاری و امکان کشت دیم تعدادی از گیاهان دارویی مهم در مناطق مختلف استان البرز
 • تولید اقتصادی خشخاش کبیر ایران و  ماده اوليه دارويي تبائين از آن
 • امکان سنجی تولید متابولیت‎های دارویی خشخاش ایرانی در مقیاس آزمایشگاهی
 • نگهداری و توسعه کلکسیون زنده گیاهان دارویی
 • تولید و تکثیر انواع بذر و نشای گیاهان دارویی