گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

محورها و زمينه‌های فعاليت گروه

 • ارزیابی ژرم پلاسم گیاهان دارویی از لحاظ خصوصیات مرفولوژیکی- ژنتیکی- سیتوژنتیکی و فیتوشیمیایی.
 • مهندسی ژنتیک به منظور تولید متابولیت­های ثانویه در سامانه تحت کنترل (بیو راکتور،کشت ریشه مویین، کشت سوسپانسیون و..)
 • مطالعه بیان ژن به منظور به نژادی ملکولی در گیاهان دارویی
 • بهینه سازی  شرایط تکثیر درون شیشه­ای از طریق تکنیک کشت بافت
 • تولید و معرفی ارقام اصلاح شده گیاهان دارویی با استفاده از روش­های کلاسیک و زیست­فناورانه.
 • ارائه دانش فنی، خدمات مشاوره‌ای و قراردادهای کارفرمایی در تولید انبوه و سریع گیاهان دارویی از طریق تکنیک کشت بافت

توانایی های پژوهشی گروه

 • پژوهش در راستای ارزیابی تنوع ژنتیکی گیاهان دارویی
 • پژوهش در راستای اصلاح ملکولی و مهندسی ژنتیک گیاهان دارویی
 • پژوهش در راستای مطالعات سیتوژنتیک گیاهان دارویی
 • پژوهش در راستای متابولیت گیاهان دارویی ( ژنومیکس، پروتومیکس)
 • پژوهش در زمینه کشت بافت و ریزازدیادی گیاهان دارویی

امکانات تحقیقاتی و فضای موجود گروه

 • آزمایشگاه کشت بافت
 • آزمایشگاه ژنومیکس
 • آزمایشگاه پروتئومیکس
 • آزمایشگاه اصلاح کلاسیک
 • اتاق­ های رشد ( 60 متری و 12 متری)
 • اتاق سازگاری
 • آزمایشگاه سیتوژنتیک
 • گلخانه تحقیقاتی