مرکز خدمات تخصصی تولید و تکثیر گیاهان

مرکز خدمات تخصصی تولید و تکثیر گیاهان دارویی (بذر، نشاء و نهال )، یکی از مراکز زیر مجموعه پژوهشکده گیاهان دارویی است که با هدف تولید و تکثیر بذر، نشاء و نهال گیاهان دارویی گواهی شده، فعالیت خود را آغاز نموده و با توجه به پتانسیل های بالقوه و بالفعل موجود در کشور ضمن انتخاب گونه های بازار پسند و تهیه بذور گونه ها و ارقام اصلاح شده گیاهان دارویی ( از منابع معتبر داخلی و بین المللی )، در حال تکثیر و تطبیق آنها با شرایط اقلیمی کشور می باشد. دستیابی به بالاترین میزان عملکرد کمی و کیفی ( مواد موثره ) در حوزه گیاهان دارویی از اهدافی است که مرکز خدمات تخصصی تولید و تکثیر گیاهان دارویی با تولید بذر و نهال گواهی شده ( برای اولین بار در کشور ) سعی در تحقق آن دارد.

خدمات مرکز خدمات تخصصی تولید و تکثیر گیاهان

  • تولید و عرضه بذر، نشاء و نهال گواهی شده گیاهان دارویی مطابق با استانداردهای ملی.
  • کشت، پرورش و تولید انبوه گیاهان دارویی و معطر ( بصورت تازه و خشک ).
  • تولید بذر پوششدار و پلیت شده گیاهان دارویی در جهت بهینه سازی فرایند کاشت و تسهیل در زمینه مکانیزاسیون تولید گیاهان دارویی.
  • انجام آزمایشات کنترل کیفی بذر و نهال گیاهان دارویی.
  • ارائه آموزشهای علمی و تخصصی در زمینه تولید، تکثیر و بهره برداری از گیاهان دارویی.
  • ارائه خدمات سورتینگ و بسته بندی گیاهان دارویی و معطر.
  • انجام طرحهای تحقیقاتی کاربردی، خدماتی، آموزشی و مشاوره ای در زمینه تولید بذر، نشاء و نهال گیاهان دارویی در راستای فعالیت های تخصصی مرکز.
  • برگزاری دوره های باز آموزی و کارآموزی برای دانشجویان، فارغ التحصیلان و کارشناسان کشاورزی.