مرکز خدمات آنالیز و فرآوری گیاهان دارویی

مرکز خدمات آنالیز و فرآوری گیاهان دارویی پژوهشکده گیاهان دارویی که با نیروی انسانی متخصص و تجهیزات کامل در سه بخش مجزای «آنالیز دستگاهی»، «میکروبیولوژی» و «فرمولاسیون» فعالیت می­کند، در سال 1395 موفق به اخذ موافقت اصولی و در  سال 1396 موفق به اخذ موافقت قطعی شده است.

کنترل کیفی مواد اولیه و فرآورده های گیاهان دارویی

کشور ایران از مناطق خاص دنیا است که دارای تنوع آب و هوایی بسیار زیادی بوده و این امر سبب شده که ذخیره عظیمی از گیاهان دارویی که همگی ذخایر عظیمی از ترکیبات فعال زیستی را در خود دارند را در اختیار داشته باشیم. در دهه گذشته پذیرش و محبوبیت استفاده از گیاهان دارویى و داروهاى گیاهى در کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه افزایش یافته است.

کارایى و اثر درمانى فرآورده­هاى گیاهى وابسته به حضور مواد موثره در غلظت مناسب، کیفیت و سلامت فراورده گیاهی مى­ باشد. در تعیین مقدار ماده موثره، روش هاى کروماتوگرافى و اسپکتروسکوپى نقش مهمى در کنترل کیفیت فرآورده­ هاى گیاهى بازى مى­کنند. آلودگى­ هایى مثل میکروارگانیسم ها، فلزات سنگین، مایکوتوکسین­ ها مى ­توانند در کیفیت، ایمنى و کارایى فراورده­ هاى گیاهى دخالت کنند. همچنین با توجه به اهمیت استانداردسازی در کنترل کیفی گیاهان دارویى و فرآورده­هاي گیاهى، روش­هاى مختلف استاندارد سازى از جنبه هاى فیزیکى، شیمیایى، بیولوژیکى و زیستى وجود دارد. 

خدمات قابل ارایه

آنالیز هایی که این مرکز در زمینه کنترل کیفی گیاهان دارویی و فرآورده های آن ها ارائه می دهد به طور کلی در پنج بخش:

 • شناسایی و اندازه گیری ترکیبات طبیعی مواد موثره گیاهان دارویی و فرآورده های گیاهی
 • آزمایش‌های فیزیکو شیمیایی، مواد اولیه (اسانس و عصاره) و فرآورده های گیاهی
 • کنترل میکروبی مواد اولیه و فرآورده های گیاهی
 • انجام تست های پایداری تسریع شده فرآورده های گیاهی
 • آنالیزهای DMF مرکز تولید فرآورده‌های دارویی و بخش فرمولاسیون

تجهیزات اصلی

 • دستگاه کروماتوگرافی گازی با طیف سنج جرمی  (GC-MS)
 • دستگاه کروماتوگرافی گازی  (GC)
 • دستگاه کروماتوگرافی مایع- آشکار ساز (HPLC-UV/Vis)
 • دستگاه کروماتوگرافی مایع- آشکار سار فلورسانس   (HPLC-FLD)
 • دستگاه اسپکتروفتومتر    (UV/VIS)  
 • دستگاه رطوبت سنج
 • دستگاه هدایت‌سنج
 • دستگاه رفرکتومتر
 • دستگاه اندازه‌گیری فلزات سنگین
 • دستگاه های تخصصی آزمون های قرص و کپسول 
 • دستگاه پایدری

گواهینامه ها و مجوز ها

 • آزمایشگاه مجاز سازمان غذا و دارو
 • آزمایشگاه مورد تایید سازمان ملی استاندارد
 • آزمایشگاه همکار سازمان دامپزشکی کشور
 • عضو قطعی شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی کشور
 • عضو شبکه ملی گیاهان دارویی