فراخوان درخواست استاندارهای گیاهان دارویی

با توجه به جداسازی و خالص سازی چندین ترکیب استاندارد پر مصرف در صنایع دارویی کشور توسط پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی و دریافت پروانه بهره برداری آزمایشگاه همکار سازمان غذا و دارو. این پژوهشکده اقدام به فراخوان عمومی از شرکتهای دانش بنیان در حوزه داروهای گیاهی نموده تا در صورت نیاز به استانداردهای ذیل درخواست خود را به پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی ارسال نمایند تا تأمین این مواد برای آن شرکت محترم صورت پذیرد.

لیست استانداردها

آپیژنين Apigenin
سوبروزين Suberosin
گلیسیریزیک اسید Glycyrrhizic acid
رزمارینیک اسید Rosmarinic acid
منتول Menthol
سیليبين Silybin
کوئرستین Quercetin
کورکومین Curcumin
گلرژنیک اسید Chlorogenic acid
تیمول Thymol

برای کسب اطلاعات بیشتر با آقای دکتر توکلی تماس بگیرید.

شماره تماس: 09125255562

ایمیل: stavakoli@imp.ac.ir

 

فراخوان درخواست استانداردهای گیاهان دارویی